Wat doet Kleurinjewijk

Drie voorbeelden brengen de rol van Kleurinjewijk meer tot leven.

1. Ken je wijk

Wat is er mooier je eigen wijk beter te leren kennen? Met wijkwandelingen en informatiepanelen mensen bewust maken van het moois dat de wijk biedt.
Kleurinjewijk heeft samen met een bevlogen wijkbewoner de uitgave:
Wijkwandeling ’t Pathmos verzorgd. Een bundeling van boeiende feiten,
anekdotes en prachtige foto’s.
Een mooie manier om het verhaal van de wijk tastbaar te maken, om
verbondenheid en trots in de buurt te creeëren.
Tekst schrijven, opmaak, fotografie verzorgen en drukwerkbegeleiding;
Kleurinjewijk heeft hier ervaring mee.


P1230897

2. Bekend maakt bemind

Het idee van een bewoner om een trafohuisje in de straat te beschilderen, brengt levendigheid in de wijk. Kinderen krijgen een actieve rol bij het ontwerp en de wethouder opent het vrolijk opgepimpte poezenhuis. De positieve publiciteit die
dat oplevert is de kroon op het werk van de bewoners.
Kleurinjewijk ondersteunt bij de organisatie van dit soort initiatieven.

20

3. Burgers de regie

Steeds meer gemeenten stellen wijkbudgetten beschikbaar. Gemeenschapsgeld,
als financieel steuntje in de rug van burgers die de regie pakken over hun
directe leefomgeving.
Kleurinjewijk ondersteunt wijk-, en dorpsraden bij het vormgeven van deze regierol, waar het gaat om taakverdeling, administratieve inrichting en spelregels bewaken.
Hoe zorg je verder dat het buurtbelang centraal staat en emoties niet de boventoon voeren? Hoe stimuleer je dat bewoners, gemeente, scholen, verenigingen en ondernemers elkaar gaan versterken?

burendag